בונפלד צבי, התכתבות עם בני משפחתו - גלויה, רוסית

15.01.1930 - 15.01.1930

סימול התיק : פ 23 - 1/ 3

שייך לארכיון: בונפלד צבי
סוג התאריך: מדויק