אלקלעי יעקב, פעילותו הכלכלית. מסמכים שונים

01.01.1960 - 31.12.1962

סימול התיק : פ 10 - 2

שייך לארכיון: אלקלעי יעקב
סוג התאריך: משוער

תוכן

הסכם קבוצי מיוחד בין חברת "טל-רד" וההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד העברי, סניף לוד; גלוי דעת של
יעקב אלקלעי אל ועד העובדים של חברת "טל-רד"; חוזרים; הדפסות מאמרים מתוך עתונים;
הצעות, רעיונות, סקירה.
נושאים עיקריים: הצעה להקים ועדת חקירה בחברת "טל-רד", שאלת העצמאות הכלכלית, זכויות של אזרח בלתי
מפלגתי, בעיות מינהל בישראל, תכנית פעולה בשטח האדמיניסטרטיבי.