אלקלעי יעקב, התכתבות עם מוסדות שונים

01.01.1960 - 31.12.1962

סימול התיק : פ 10 - 1

שייך לארכיון: אלקלעי יעקב
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: חברת "טל-רד", ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, מועצת פועלי לוד, הסתדרות
המהנדסים, חברת העובדים השתופית הכללית, משרד ראש הממשלה, חברת "כור", מבקר המדינה, יושב ראש הכנסת
מר קדיש לוז, שר המשפטים מר רוזן, שר האוצר מר לוי אשכול, שר העבודה מר יוספטל, שר המסחר והתעשיה מר
פינחס ספיר, הסוכנות היהודית.
נושאים עיקריים: תיקון שכר עבודה לנערים, סכסוכי עבודה עם חברת "טל-רד", תלונות למוסדות שונים עקב קבלת
מכתב פיטורין, שאלת פיצויי פיטורין, בעיות כלכליות ופרוטקציה מפלגתית, עקרון "האדם הנכון במקום הנכון", הצעות
לקידום המשק.