אלפרט דב, מכתבים ומסמכים של אחיו חנה ויצחק אלפרט.

01.01.1950 - 31.12.1957

סימול התיק : פ 9 - 5

שייך לארכיון: אלפרט דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרטיסי נסיעה של חברת השיט צים, פנקסי חבר של ההסתדרות הכללית
של העובדים העברים, יפוי כח.