אלטמן אריה, ברית הצה"ר המאוחדת. ההנהלה העולמית, ירושלים. סקירת עתונות

19.07.1946 - 03.08.1946

סימול התיק : פ 8 - 40

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

סקירת עתונות שהכינה הנהלת הצה"ר בנושאים: פולמוס בין הצה"ר לבין מפא"י בדבר הנהגת הישוב, אנטישמיות בפולין לאחר מלחמת העולם השניה ועליה לארץ ישראל כפתרון למצוקת היהודים, תגובות הישוב על חידוש הצעת החלוקה, פיצוץ המלון מלך דוד, השאלה הערבית בארץ ישראל.