אלטמן אריה, ברית הצה"ר המאוחדת. הועד הפועל העולמי בירושלים. התכתבות

29.12.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : פ 8 - 39

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין הנהלת קרן תל חי.
נושא עיקרי הקצבות קרן תל חי בארץ ישראל למוסדות שונים בחו"ל.