אלטמן אריה, ברית הצה"ר המאוחדת בא"י. הצעת תקנות לוועידה הארצית הראשונה

30.10.1946 - 30.10.1946

סימול התיק : פ 8 - 38

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

הצעת תקנות הבחירות לועידה הארצית הראשונה של ברית הצה"ר המאוחדת בארץ ישראל.
נושאים עיקריים: יסודות הבחירות, שלטונות הבחירות, הגשת רשימות מועמדים, הרכב הועידה, קביעת המנדטים, סדרי הבחירות, קביעת תוצאות הבחירות, הפיקוח על הבחירות.