אלטמן אריה, התכתבות עם ההנהלה הארצית של ברית הצה"ר המאוחדת בא"י

08.07.1946 - 18.06.1947

סימול התיק : פ 8 - 37

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין ההנהלה הארצית של הצה"ר.
נושאים עיקריים: הזמנות לישיבות ההנהלה הארצית של ברית הצה"ר, הוצאה לאור של החוברת באנגלית על הסטטיסטיקה הממשלתית.