אלטמן אריה, מסמכי הבולשת הבריטית וכתבות ב"הארץ"

20.05.1941 - 08.05.1998

סימול התיק : פ 8 - 36

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

דיווחי הבולשת הבריטית בנושאים: פעילות הצ"ח, לח"י ואצ"ל ויחסיהם בשנות 1940 - 1941, דיון בהצטרפותה המחודשת של הצ"ח להסתדרות הציונית; כתבות ב"הארץ" מ-17.10.97 עד 8.5.98 ומאמרו של אברהם אריאל הדנים בהשערה שאריה אלטמן הסגיר אנשי לח"י לבריטים.
מכתב מאת יצחק שמיר אל מנשה בנארי בנושא הפרסומים בעיתונות נגד אריה אלטמן, 1997/ 12 /4