אלטמן אריה, גזרי עיתונים

25.12.1932 - 26.06.1952

סימול התיק : פ 8 - 31

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

קטעי עתונות בנושאים: תגובות על נאומו של אריה אלטמן ביוהנסבורג, יחסים בין הצ"ח לבין ההסתדרות הציונית,
האנטישמיות באירופה לאחר מלחמת העולם השניה, משא ומתן בין הצ"ח לבין ממשלת בריטניה בדבר הקמת מדינת ישראל והשאלה הערבית בארץ ישראל.