אלטמן אריה, התכתבות עם יוסף נדבה

06.07.1945 - 05.10.1945

סימול התיק : פ 8 - 10

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין יוסף נדבה.
נושאים עיקריים: כינוס הצ"ח בלונדון; ועידת ברית הציוניים הכלליים בתל אביב שבה נידונו: האפשרות להקמת מפלגה לאומית אחידה בישוב, דרישה להתפטרותה של הסוכנות; ועידת "תנועת העם" שתבעה שיתוף הפועלים בועד הלאומי; גולי סודן; דיון בהצטרפותה המחודשת של הצ"ח להסתדרות הציונית; הצעת השלטונות הבריטיים שעיריית ירושלים תנוהל על ידי היהודים והערבים גם יחד; משפט אברהמס.