אלטמן אריה, התכתבות עם מרדכי כץ

02.10.1945 - 03.05.1948

סימול התיק : פ 8 - 9

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין מרדכי כץ בנושא מתן סרטיפיקטים לחברי בית"ר.