אלטמן אריה, התכתבות עם רוברט בריסקו

14.07.1945 - 10.09.1945

סימול התיק : פ 8 - 6

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין רוברט בריסקו בנושא גיבוש מדיניות הצה"ר לגבי הצטרפותה המחודשת של הצ"ח להסתדרות הציונית.