אלטמן אריה, התכתבות עם דוד בוקשפן

18.07.1945 - 29.10.1945

סימול התיק : פ 8 - 5

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין דוד בוקשפן.
נושאים עיקריים: סכסוך בין הצה"ר לסוכנות היהודית בדבר ועדת ההצלה, קיפוח חברי הצ"ח במתן סרטיפיקטים.