אלטמן אריה, התכתבות עם צבי בונפלד

04.08.1945 - 31.05.1946

סימול התיק : פ 8 - 4

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין צבי בונפלד.
נושאים עיקריים: פעילות קרן תל חי באנגליה, ניהול קרן תל חי בארץ ישראל.