אלטמן אריה, התכתבות עם ערי ז'בוטינסקי ותמר קופ

12.09.1943 - 29.06.1947

סימול התיק : פ 8 - 3

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין ערי ז'בוטינסקי ותמר קופ.
נושאים עיקריים: הצהרת זכויות יהודי ארץ ישראל ויהודי התפוצות, הצלת יהודי אירופה, גורלה של אניית המעפילים "פנצ'ו", מעצרם של שבעה עשר בני נוער יהודיים
על ידי המשטרה הבריטית באמתלה שהחזיקו בנשק.