אלטמן אריה, התכתבות עם זאב ז'בוטינסקי

25.05.1928 - 28.07.1940

סימול התיק : פ 8 - 2

שייך לארכיון: אלטמן אריה

תוכן

התכתבות בין אריה אלטמן לבין זאב ז'בוטינסקי.
נושאים עיקריים: הצורך ליצור רוב יהודי בארץ ישראל, השאלה הערבית בארץ ישראל, תקנון בית"ר, ניהול תקציבי קופת החולים על ידי קרן תל חי, יחסים בין הצ"ח להסתדרות הציונית, הצעות חלוקת ארץ ישראל, סכנת איסור על פעילות הצה"ר בארץ ישראל על ידי הבריטים, יחסים בין הצה"ר לבין הסוכנות היהודית.