אילגובסקי דוד, מאמרים שונים.

01.01.1940 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 7 - 6

שייך לארכיון: אילגובסקי דוד
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: עזרה לתעשיה בארץ, אנשי שמאל בארץ, פרשת
סטבסקי, פגישה ראשונה עם הפקידות א"י, פגישה עם מר קפלן.