אילגובסקי דוד, מאמרים בעתון 'הבוקר'.

23.10.1939 - 11.05.1952

סימול התיק : פ 7 - 3

שייך לארכיון: אילגובסקי דוד
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

נושאים עיקריים: שאלת הרכב הנהלת הועד הלאומי, לזכרו של הרב
ישראל רוזנסון ז"ל, הצעה לתקון המצב בישוב, ליום הזכרון לשרה
אהרונסון, דבר לציוני אמריקה.