איכילוב משה, בית חולים העירוני על שם משה איכילוב. ברכות, קטעי עתונים, חוזר.

25.11.1958 - 01.02.1961

סימול התיק : פ 6 - 7

שייך לארכיון: איכילוב משה