אחימאיר אב"א, פרשת ארלוזורוב ומשפט ברית הבריונים, מכתבים ופרסומים

01.01.1933 - 31.12.1943

סימול התיק : פ 5 - 1/ 5

שייך לארכיון: אחימאיר אב"א
סוג התאריך: משוער

תוכן

כתבות בעתונות על משפט ברית הבריונים, שביתת הרעב של אב"א
אחימאיר, פסק הדין. מכתב אל אחימאיר מהרב אברהם יצחק הכהן קוק,
בבקשה שיפסיק את שביתת הרעב, מכתב תשובה, מכתב אחימאיר למנהל בית
הסוהר בירושלים על פתיחתו בשביתת רעב.