אחימאיר אב"א, התכתבות עם זאב ז'בוטינסקי

25.10.1928 - 19.02.1936

סימול התיק : פ 5 - 1/ 4

שייך לארכיון: אחימאיר אב"א

תוכן

התכתבות עם זאב ז'בוטינסקי בעניין ארגון התנועה בא"י, הצעה לצרפו
כחבר נשיאות הצ"ח, קשיים בעיתון 'הירדן'.