אחימאיר אב"א, התכתבות עם אישים ומוסדות שונים

01.01.1928 - 31.12.1957

סימול התיק : פ 5 - 1/ 3

שייך לארכיון: אחימאיר אב"א
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם אישים ומוסדות: איתמר בן אב"י (עורך 'דואר היום'),
הוועד המרכזי של הצה"ר בא"י, הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של
העובדים העבריים בא"י, חיים מזרחי, הרב אברהם יצחק הכהן קוק,
מנהל בית הסוהר המרכזי בירושלים, מנהל ענייני העליה וההגירה
בא"י, יוסף פעמוני, ישראל רוזוב, קופת חולים לאומית, שמשון
יוניצ'מן, ר' אריה לוין, שמואל דיין, לכבוד יובלו של אורי צבי
גרינברג, יצחק אבינועם.