אחימאיר אב"א, תעודות אישיות

20.09.1929 - 01.01.1952

סימול התיק : פ 5 - 1/ 2

שייך לארכיון: אחימאיר אב"א

תוכן

כרטיסי ביקור, תעודת חבר הצ"ח, תעודת דוקטור לפילוסופיה
מאוניברסיטת וינה, פתק החרמת שולחן כתיבה מדירתו של אחימאיר
בירושלים (בעקבות רצח חיים ארלוזורוב, 1933), תעודת כתב ב'דואר
היום' ו'פלסטיין ויקלי', גלויית 'שנה טובה' (תרצ"ד), העתק שאלון
פרטי מאסרים ומעצרים שלו בארץ ישראל.