אופיר יהושע, ספר "הבית ברחוב סנט פאול", קטעי עתונים

01.01.1964 - 31.12.1966

סימול התיק : פ 4 - 12

שייך לארכיון: אופיר יהושע
סוג התאריך: משוער

תוכן

תגובות בעתונים על ספר מאת יהושע אופיר "הבית ברחוב סנט פאול"