אופיר יהושע, הספר "על החומות: האצ"ל במערכת תש"ח בירושלים", הדפסות עם תיקונים

01.01.1960 - 31.12.1969

סימול התיק : פ 4 - 9

שייך לארכיון: אופיר יהושע
סוג התאריך: משוער

תוכן

ספר מאת אופיר יהושע "על החומות: האצ"ל במערכת תש"ח בירושלים", הדפסה עם תיקונים.
בתיק גם: התכתבות בנושא הוצאת הספר, קטעי עתונים עם תגובות.