אופיר יהושע, ספר "העובד הלאומי", הדפסה עם תיקונים

01.01.1980 - 31.12.1983

סימול התיק : פ 4 - 7

שייך לארכיון: אופיר יהושע
סוג התאריך: משוער

תוכן

ספר "העובד הלאומי" מאת אופיר יהושע, הדפסה עם תיקונים.
בתיק גם: קטעי עתונים עם תגובות על הספר.