אופיר יהושע, הועידות הארציות של תנועת החרות, פרוטוקולים. כתב יד, מחברות

01.01.1960 - 31.12.1966

סימול התיק : פ 4 - 3

שייך לארכיון: אופיר יהושע
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים של הועידה הארצית (14.2.1960, רמת גן); פרוטוקולים של הועידה הארצית ה-8 (1966).