אופיר יהושע, התכתבות

01.01.1942 - 20.12.1970

סימול התיק : פ 4 - 2

שייך לארכיון: אופיר יהושע
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: הסתדרות העבדים הלאומית, עתון "חרות", עירית ירושלים, מכון ז'בוטינסקי, אייזיק רמבה, HENIA SUCHAR, מכתבים מאת חברים ממחנה לטרון.
נושאים עיקריים: הנצחת זכרו של אברהם לבל, אביו; משלוח ספרים.
בתיק גם: מכתב תנחומים ממכון ז'בוטינסקי אל עדי אופיר(26.7.2011); דפי זכרונות על אופיר יהושע ואשתו מאת הנכדים.