אופיר יהושע, תעודות, אישורים

01.01.1948 - 31.12.1995

סימול התיק : פ 4 - 1

שייך לארכיון: אופיר יהושע
סוג התאריך: משוער

תוכן

תעודות עתונאי; פנקסי חבר של הסתדרות העובדים הלאומית, תנועת החרות; דרכונים.
בתיק גם: תעודת זהות של אברהם לבל, אבו; פנקס חבר (קופת חולים לעובדים לאומיים) של בנו, אילת אופיר