דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 81-90 מתוך 294 פריטים

סימול ל 21 - 4/ 2
סימול ל 21 - 4/ 3
סימול ל 21 - 4/ 4
קרן תל-חי, הדירקטוריון הארצי, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/12/1935
עד תאריך: 25/02/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 4/ 5
קרן תל-חי, הדירקטוריון הארצי, פרוטוקולים של ישיבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/03/1936
עד תאריך: 16/06/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 4/ 6
קרן תל-חי, הדירקטוריון הארצי, הסכמים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/06/1935
עד תאריך: 15/11/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 4/ 7
קרן תל-חי, הדירקטוריון הארצי, הוראות, הודעות, הצעות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/04/1935
עד תאריך: 07/08/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 4/ 8
סימול ל 21 - 4/ 10
קרן תל-חי, הדירקטוריון הארצי, דו"חות כספיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/05/1935
עד תאריך: 30/04/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 4/ 11