דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 71-80 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, דו"חות שנתיים של קרן תל חי לונדון מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/03/1939
עד תאריך: 31/03/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 2/ 45
קרן תל-חי, ההנהלה הראשית בלונדון, דו"חות שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/04/1929
עד תאריך: 30/04/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 2/ 46
קרן תל-חי, תל חי לונדון, טפסים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1929
עד תאריך: 30/12/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 2/ 47
סימול ל 21 - 3/ 1
סימול ל 21 - 3/ 2
סימול ל 21 - 3/ 3
סימול ל 21 - 3/ 4
קרן תל-חי, ההנהלה הראשית בפריז, ביוליטינים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/02/1935
עד תאריך: 30/05/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 3/ 5
סימול ל 21 - 3/ 6
סימול ל 21 - 4/ 1