דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 291-294 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, אלבום תעודות רישום לוחות הברזל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 31/12/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 16/ 4/ 1
קרן תל-חי, אלבום תעודות רישום לוחות הברזל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1966
עד תאריך: 31/12/1974
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 16/ 4/ 2
קרן תל-חי, הזמנות שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/06/1942
עד תאריך: 31/08/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 17/ 1
קרן תל-חי, קבלות שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 31/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 17/ 2