דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, ההנהלה הראשית בארץ ישראל, תקנון מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/12/1946
עד תאריך: 30/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 1/ 21
קרן תל-חי, דו"חות כספיים של מוסדות קרן תל חי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/04/1939
עד תאריך: 31/03/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 1/ 22
סימול ל 21 - 1/ 23
סימול ל 21 - 1/ 24
קרן תל-חי, מאזנים כספיים של קרן תל חי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/03/1939
עד תאריך: 30/09/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 1/ 25
קרן תל-חי, טפסים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 30/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 1/ 26
סימול ל 21 - 2/ 2
סימול ל 21 - 2/ 3
סימול ל 21 - 2/ 4