דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 281-290 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, ידיעות קרן תל חי, ביוליטין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/06/1944
עד תאריך: 30/09/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 2
קרן תל-חי, התכתבות עם עתונים לאומיים ופרסומים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/12/1936
עד תאריך: 16/11/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 3
קרן תל-חי, מאמרים ופרסומים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 4
קרן תל-חי, ביוליטינים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/10/1940
עד תאריך: 30/08/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 5
קרן תל-חי, חומר הסברה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 6
קרן תל-חי, חומר הסברה, חוברות קרן תל חי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/06/1939
עד תאריך: 30/11/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 7
קרן תל-חי, פלקטים (הועבר לאוסף הכרזות) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/11/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 8
קרן תל-חי, תעודות הרשמה 'לוחות הברזל'' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/05/1948
עד תאריך: 31/12/1958
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 16/ 1
קרן תל-חי, 'לוחות הברזל', חוברת הסברה, איור מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1950
עד תאריך: 01/01/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 16/ 2
סימול ל 21 - 16/ 3