דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 271-280 מתוך 294 פריטים

סימול ל 21 - 14/ 7
קרן תל-חי, רשימת עסקנים מתאריך: 16/06/1938
עד תאריך: 05/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 8
סימול ל 21 - 14/ 10
סימול ל 21 - 14/ 11
קרן תל-חי, רשימות תורמים מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 13
קרן תל-חי, רשימות תורמים מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 15
קרן תל-חי, ידיעות קרן תל חי מתאריך: 01/04/1936
עד תאריך: 28/11/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 1