דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 271-280 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, רשימות מוזמנים לארועים ורשימות התרמה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/10/1941
עד תאריך: 05/11/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 7
קרן תל-חי, רשימת עסקנים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/06/1938
עד תאריך: 05/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 8
קרן תל-חי, רשימות חברי התאחדויות, ארגונים ואיגודים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/05/1937
עד תאריך: 30/07/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 9
קרן תל-חי, רשימות תורמים למפעלי הקרן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 10
קרן תל-חי, התחייבויות כספיות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/05/1935
עד תאריך: 30/05/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 11
סימול ל 21 - 14/ 12
קרן תל-חי, רשימות תורמים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 13
סימול ל 21 - 14/ 14
קרן תל-חי, רשימות תורמים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 14/ 15
קרן תל-חי, ידיעות קרן תל חי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/04/1936
עד תאריך: 28/11/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 15/ 1