דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 221-230 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, ועדת העסקנים 'משק פועלות', התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 25/06/1936
עד תאריך: 10/05/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 8/ 7
סימול ל 21 - 8/ 8
קרן תל-חי, התרמה, דו"חות חדשיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 30/07/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 9/ 1
קרן תל-חי, התרמה, דו"חות חדשיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 30/08/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 9/ 2
קרן תל-חי, התרמה, דו"חות חדשיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 9/ 3
קרן תל-חי, התרמה, דו"חות חדשיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 30/06/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 9/ 4
קרן תל-חי, התרמה, דו"חות חדשיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 30/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 9/ 5
קרן תל-חי, התרמה, דו"חות חדשיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/10/1947
עד תאריך: 30/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 9/ 6
קרן תל-חי, התכתבות עם מוסדות בנושא תרומות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/03/1939
עד תאריך: 23/03/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 9/ 7
קרן תל-חי, תרומות, רשימות תורמים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 30/12/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 9/ 8