דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 201-210 מתוך 294 פריטים

סימול ל 21 - 6/ 72
סימול ל 21 - 6/ 73
קרן תל-חי, תל חי רומניה, התכתבות עם מוסדות ואנשים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/11/1931
עד תאריך: 09/05/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 74
קרן תל-חי, תל חי רומניה, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/03/1937
עד תאריך: 20/08/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 75
קרן תל-חי, תל חי רומניה, פרוטוקולים של ישיבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/09/1937
עד תאריך: 09/10/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 76
קרן תל-חי, תל חי רומניה, ביוליטינים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/10/1935
עד תאריך: 04/09/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 77
קרן תל-חי, תל חי רומניה, הוראות, סקירות, כרוז מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/04/1937
עד תאריך: 12/12/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 78
קרן תל-חי, תל חי רומניה, נושאים כספיים, רשימות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/04/1937
עד תאריך: 10/04/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 79
קרן תל-חי, תל חי רומניה, חומר הסברה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 80
קרן תל-חי, תל חי רומניה, טפסים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 81