דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 171-180 מתוך 294 פריטים

סימול ל 21 - 6/ 42
קרן תל-חי, תל חי גרמניה, התכתבות עם מוסדות שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/04/1932
עד תאריך: 09/01/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 43
קרן תל-חי, תל חי גרמניה, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/12/1947
עד תאריך: 17/01/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 44
קרן תל-חי, תל חי גרמניה, כרוזים, טפסים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/12/1947
עד תאריך: 05/08/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 45
קרן תל-חי, תל חי דרום אפריקה, פרוטוקולים של ישיבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/07/1937
עד תאריך: 15/12/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 46
קרן תל-חי, תל חי דרום אפריקה, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/07/1938
עד תאריך: 30/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 47
קרן תל-חי, תל חי דרום אפריקה, נושאים כספיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1936
עד תאריך: 30/12/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 48
קרן תל-חי, תל חי דרום אפריקה, טפסי התרמה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/08/1948
עד תאריך: 02/05/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 49
קרן תל-חי, תל חי דרום אפריקה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/12/1937
עד תאריך: 30/01/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 50
סימול ל 21 - 6/ 51