דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 161-170 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, תל חי ארגנטינה, חוזרים, החלטות, כרוזים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/11/1946
עד תאריך: 29/09/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 32
קרן תל-חי, תל חי ארגנטינה, טופסי תעמולה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 33
קרן תל-חי, תל חי ארגנטינה, רשימות שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/01/1942
עד תאריך: 30/09/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 34
קרן תל-חי, תל חי ארה"ב, ישיבות הנהלה ודו"ח כספי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/10/1935
עד תאריך: 31/08/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 35
קרן תל-חי, תל חי ארה"ב, כרוזים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/07/1936
עד תאריך: 09/09/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 36
קרן תל-חי, תל חי בולגריה, טפסים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 37
סימול ל 21 - 6/ 39
קרן תל-חי, תל חי בלגיה, פרוטוקולים של ישיבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/06/1937
עד תאריך: 09/11/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 40
קרן תל-חי, קרן תל חי בלגיה, טפסים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 30/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 6/ 41