דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 121-130 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, התכתבות עם בנקים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/05/1936
עד תאריך: 17/09/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 31
קרן תל-חי, התכתבות עם קלוב ארצישראלי לתעופה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/11/1938
עד תאריך: 07/07/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 32
קרן תל-חי, התכתבות עם ברית ידידי הספנות העברית בא"י מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/05/1936
עד תאריך: 31/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 33
קרן תל-חי, התכתבות עם סניף ירושלים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/12/1937
עד תאריך: 31/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 34
קרן תל-חי, התכתבות עם סניף ירושלים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/01/1940
עד תאריך: 30/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 35
קרן תל-חי, התכתבות עם סניף ירושלים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/01/1944
עד תאריך: 18/08/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 36
קרן תל-חי, התכתבות עם סניף חיפה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/01/1938
עד תאריך: 29/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 37
קרן תל-חי, התכתבות עם קרן תל חי חיפה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 01/12/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 38
קרן תל-חי, התכתבות עם סניף חיפה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/08/1941
עד תאריך: 31/05/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 39
סימול ל 21 - 6/ 1