דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 111-120 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, נציבות בית"ר, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/09/1936
עד תאריך: 10/03/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 21
קרן תל-חי, נציבות בית"ר בא"י, פקודות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/05/1937
עד תאריך: 11/02/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 22
סימול ל 21 - 5/ 23
קרן תל-חי, שלטון בית"ר בא"י, פקודות, כרוזים, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/10/1941
עד תאריך: 31/01/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 24
קרן תל-חי, התכתבות עם ארגונים ומוסדות שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/02/1932
עד תאריך: 30/07/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 25
קרן תל-חי, התכתבות עם משרדי ממשלה בא"י מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/03/1936
עד תאריך: 10/04/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 26
קרן תל-חי, התכתבות עם משרד הדואר הכללי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/03/1936
עד תאריך: 19/07/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 27
קרן תל-חי, התכתבות עם עירית תל אביב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/05/1937
עד תאריך: 09/07/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 28
קרן תל-חי, התכתבות עם מגן דוד אדום מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/06/1947
עד תאריך: 21/07/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 29
קרן תל-חי, בנק אוצר עממי, התכתבות, קבלות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/04/1936
עד תאריך: 31/12/1955
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 30