דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 91-100 מתוך 294 פריטים

קרן תל-חי, התכתבות עם אישים, א' - י' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/07/1936
עד תאריך: 06/12/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 1
קרן תל-חי, התכתבות עם אישים, כ' - ת' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/07/1936
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 2
סימול ל 21 - 5/ 3
קרן תל-חי, המועצה העירונית בתל אביב, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/11/1936
עד תאריך: 31/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 4
סימול ל 21 - 5/ 5
סימול ל 21 - 5/ 6
קרן תל-חי, הצ"ח חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/11/1935
עד תאריך: 23/06/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 7
קרן תל-חי, הצ"ח הוראות, החלטות, דו"חות, תזכיר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/10/1936
עד תאריך: 30/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 8
קרן תל-חי, הצ"ח הזמנות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/03/1937
עד תאריך: 05/01/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 9
קרן תל-חי, קופת חולים לעובדים לאומיים, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/04/1936
עד תאריך: 03/11/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ל 21 - 5/ 10