קרן תל-חי, תל חי ארגנטינה, התכתבות עם הנהלה הראשית בתל אביב

14.03.1940 - 17.01.1948

סימול התיק : ל 21 - 6/ 12

שייך לארכיון: קרן תל-חי
מצב החומר: סרוק

תוכן

התכתבות של קרן תל חי ארגנטינה עם ההנהלה הראשית בתל אביב על
העברת כספים לקרן, משלוחי בגדים, הפצת חומר הסברה פוליטי על עבר-
הירדן, התארגנות לפעולות מגבית בארגנטינה.