השלמת בית ז'בוטינסקי, התכתבות עם אוסטרליה

01.01.1963 - 31.12.1964

סימול התיק : ל 18 א - 2/ 2/ 1

שייך לארכיון: השלמת בית ז'בוטינסקי
סוג התאריך: שנה נכונה