השלמת בית ז'בוטינסקי, התכתבות עם אוסטרליה

01.01.1966 - 31.12.1967

סימול התיק : ל 18 א - 2/ 2/ 2

שייך לארכיון: השלמת בית ז'בוטינסקי
סוג התאריך: שנה נכונה