השלמת בית ז'בוטינסקי, סיכום התרומות לפי ארצות בסדר אלפביתי - טבלאות

01.01.1963 - 31.12.1963

סימול התיק : ל 18 א - 1/ 5

שייך לארכיון: השלמת בית ז'בוטינסקי
סוג התאריך: שנה נכונה