השלמת בית ז'בוטינסקי, התחשבנות עם הסוכנות היהודית וקרן היסוד - המגבית המאוחדת - התכתבות

סימול התיק : ל 18 א - 1/ 3

שייך לארכיון: השלמת בית ז'בוטינסקי
סוג התאריך: לא ידוע