השלמת בית ז'בוטינסקי, קרן היסוד המגבית המאוחדת - התכתבות

01.01.1963 - 31.12.1965

סימול התיק : ל 18 א - 1/ 2

שייך לארכיון: השלמת בית ז'בוטינסקי
סוג התאריך: שנה נכונה