השלמת בית ז'בוטינסקי, התכתבות בעניין גיוס תרומות להשלמת הבניין בארצות שונות (בעיקר ארה"ב)

01.01.1963 - 31.12.1965

סימול התיק : ל 18 א - 1/ 1

שייך לארכיון: השלמת בית ז'בוטינסקי
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

גיוס תרומות, בעיקר ארה"ב